Dom zdravlja Voždovac

Vaša stranica je  : Home
DZ Voždovac
Projekti

U toku su projekti za 2010/2011 godinu

 

1) U okviru projekta DILS -

Unapređenje kvaliteta života dece i adolescenata sa smetnjama u razvoju


2) Dodatna senzibilizacija stomatološke službe za pitanja Roma i pružanje osnovnih stomatoloških usluga

 


DZ Voždovac

Sertifikat o akreditaciji DZ "Voždovac"


LicencaDomu zdravlja "Voždovac" je izdata Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu


NagradaNajbolji u stalnom unapređenju rada

Za najbolje domove zdravlja na teritoriji preko 50.000 stanovnika, proglašeni su domovi zdravlja: Palilula, Voždovac, Novi Sad, Kruševac i Čačak.Otvorena vrata za pacijente i zaposlene

Direktorka Doma zdravlja "Voždovac" Prim. dr Nada Jovanović-Vasiljević razgovaraće svakog prvog ponedeljka u mesecu sa pacijetima, a svakog poslednjeg ponedeljka u mesecu sa zaposlenima u Domu zdravlja, u terminu otvorenih vrata od 08 do 12 časova.

Telefon za zakazivanje prijema kod direktora:
011/ 3080-502

Dokumentacija

Strateški plan DZ "Voždovac" usvojen od strane Upravnog odbora 2010. godine

Integrisani plan stalnog unapređena kvaliteta rada DZ "Voždovac" za 2014. godinu


Integrisani izveštaj o radu Komisije za unapređenje kvaliteta rada u DZ "Voždovac" za 2013. godinu


Plan stručnog usavršavanja
za 2014. godinu
usvojen od strane Upravnog odbora DZ "Voždovac"
27.12.2013. godine 

Ispitivanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih u 2013. godini

Dom zdravlja "Voždovac" je, po preporuci Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", i u 2013. godini organizovao ispitivanje zadovoljstva korisnika usluga zdravstvene zaštite, kao i zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Ispitivanje zadovoljstva korisnika sprovedeno je 25.11.2013. godine, a zadovoljstva zaposlenih 02.12.2013. godine. Anketa je bila anonimna i dobrovoljna.

Rezultate možete pogledati
ovde.