Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац
DZ Voždovac
Савремена рециклажа у Дому здравља "Вождовац"

ПОГОН ЗА ТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА
Огранак "Шумице"
ул. Устаничка 125a

Лице одговорно за управљање медицинским отпадом
Ивана Славковић, дипл. инж. заштите животне средине
тел: 011/ 30 80 527, 062/ 8091 111

Руководилац Погона за третман инфективног отпада
Раде Милошевић
тел: 062/ 80 57 246


Дом здравља "Вождовац", један је од малобројних домова здравља који испуњава све европске стандарде када је реч о уништавању медицинског инфективног отпада, претендује да постане прва еколошка здравствена установа у Београду. У нашој установи се примељују сви стандарди у вези са сакупљањем, одлагањем, транспортом и прерадом медицинског инфективног отпада.

Погон за третман медицинског инфективног отпада почео је са радом још 2008. године, по отклањању свих примедби Министарства животне средине, рударства и просторног планирања (садашњег Министарства заштите животне средине) и добијању Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада нa територији Републике Србије и складиштење и третман инфективног медицинског отпада. Смештен је у простору од око 100 квадратних метарa, опремљен савременим постројењима за обраду отпада, а поседује и сертификат којим се потврђује да се све ради по строгим безбедносним прописима.


Дом здравља "Вождовац" поседује и специјализовано возило за превожење отпада који се ствара у контакту са пацијентима (искоришћене игле, шприцеви, ампуле и др.) из свих пунктова установе у Погон за третман медицинског инфективног отпада.

Запослени који раде у Погону стекли су све потребне сертификате и обучени су за рад.
Сама процедура уништавања траје око сат и по времена. Сакупљање потенцијално опасног медицинског отпада почиње у амбуланти, где медицинска сестра одваја отпад. Он се затим обележава посебном налепницом, на којој мора да буде евидентирано место, време, садржај и служба у којој је настао. Након тога спремач/спремачица у посебној амбалажи односи до места одакле се даље транспортује до Погона.

Годишње се прикупи и уништи око 30 тона медицинског инфективног отпада, који се затим претвара у обичан третирани комунални отпад.

Пратећи линк у наставку, можете погледати пут медицинског инфективног отпада у Дому здравља "Вождовац".

Поред медицинског инфективног отпада, у нашој установи води се рачуна да се на одговарајући начин управља и другим врстама отпада, који се посебно одваја и шаље на рециклажу (електронски отпад, кертриџи, папир, ПЕТ, МЕТ, ...) или уништавање (фиксир, развијач, рендген филмови, флуоресцентне цеви, ...).


Мисија Дома здравља "Вождовац" јесте да води рачуна о здрављу житеља општине, али и да брине о очувању животне средине.

Документа: