Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац
DZ Voždovac
Документација

Награда

Лиценца
  
Признање
Захвалница
  

 zahvalnica DSITS
  

 
Српско лекарско друштво - награда за најбољу секцију
  
 
Српско лекарско друштво - награда за унапређење примарне здравствене заштите
 
  
 
 

 Завршни рачун за 2019. годину
Завршни рачун за 2020. годину
Завршни рачун за 2022. годину
Завршни рачун за 2023. годину
 Финансијски план за 2020. годину
 Финансијски план за 2021. годину
 Финансијски план за 2023. годину
 Измењен финансијски план за 2021. годину
  Измењен финансијски план за 2019. годину
 Измењен финансијски план за 2019. годину II
  Деветомесечни финансијски извештај од 01.01. до 30.09.2019.
 Тромесечни финансијски извештај од 01.01. до 31.03.2021.
 Спецификација медицинских основних средстава на дан 31.12.2017.
Спецификација дијагностичних основних средстава на дан 31.12.2017.
 Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 31.03.2018. године
  Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 30.06.2018. године
 Извештај о извршењу буџета од 01.01. до 30.06.2019. године
 Информатор о раду за 2020.годину
  Информатор о раду за 2021.годину
 Информатор о раду за 2022. годину
План јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину - I измена
План јавних набавки за 2019. годину - II измена
 План јавних набавки за 2020. годину
 План јавних набавки за 2020. годину - I измена
 План јавних набавки за 2021. годину
 План јавних набавки за 2022. годину

Спецификација медицинских и дијагностичких основних средстава на дан 19.03.2020.

Спецификација медицинских и дијагностичких основних средстава на дан 16.10.2020.

 Спецификација медицинских и дијагностичких основних средстава на дан 27.10.2020.

Спецификација медицинских и дијагностичких основних средстава на дан 05.11.2020.
Спецификација медицинских основних средстава на дан 10.12.2020.
Спецификација медицинских и дијагностичких основних средстава на дан 01.04.2022.
Спецификација дијагностичких основних средстава на дан 16.05.2022. год.
Спецификација дијагностичких основних средстава на дан 30.9.2022. године
Извештај о активностима у 2020.год
Тромесечни финансијски извештај од 1.1. до 31.3.2022.  године
Шестомесечни финансијски извештај од 1.1. до 30.6.2022. године
Деветомесечни финансијски извештај од 1.1. до 30.9.2022. године
Финансијски план за 2022. годину
Измена финансијског плана за 2022. годину - 25.2.2022.
Измена финансијског плана за 2022. годину - 12.5.2022.
Измена финансијског плана за 2022. годину - 20.9.2022.
Измена финансијског плана за 2022. годину - 5.10.2022.
Финансијски план за 2023. годину
Тромесечни финансијски извештај од 1.1. до 31.3.2023.  године
Шестомесечни финансијски извештај од 1.1. до 30.6.2023. године
Деветомесечни финансијски извештај од 1.1. до 30.9.2023. године
Измена финансијског плана за 2023. годину - 29.9.2023.
Финансијски план за 2024. годину
 
 Дневно стање залиха лекова и санитетског материјала