Дом здравља Вождовац

Ваша страница је  : Дом здравља Вождовац Управа
DZ Voždovac
Менаџмент установе
ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
Спец. др Невенка Величковић, специјалиста болести зуба и ендодонције
 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА СТРУЧНИ РАД
 Др сц. мед. Рада Стојић, специјалиста гинекологије и акушерства
 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
 Соња Пејић, дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика
 ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА
Љубица Марковић Пауцановић, стоматолошка сестра за рад на оралној и максилофацијалној хирургији