Dom zdravlja Voždovac

Vaša stranica je  : Home
DZ Voždovac
Izveštaj o realizovanim aktivnostima
petak, 24. oktobar 2014. 10:37
 

Oktobar, mesec pravilne ishrane
Svetski dan hrane, 16. oktobar


Tradicionalno, nizom aktivnosti u organizaciji Službe za polivalentnu patronažu, obeležen je Svetski dan hrane i Mesec pravilne ishrane, radom na terenu u porodicama, u mesnim zajednicama, školama i sa pacijentima u čekaonicama u svim punktovima doma zdravlja, ove godine pod sloganom "Hranimo svet, čuvajmo planetu".
 
Konkurs za upućivanje na specijalizaciju u akademskoj 2014/15. godini
utorak, 21. oktobar 2014. 11:15
Na osnovu čl.184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 i 45/2013 i 93/2014) Pravilnika o specijalizacijama i užim spacijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 63/2010 i 109/2014), Pravilnika o stručnom usavršavanju i specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Doma zdravlja "Voždovac" i usvojenom Planu za specijalizaciju za akademsku 2014/2015. godinu raspisuje se:

K O N K U R S

Za upućivanje doktora medicine/ doktora stomatologije na specijalizaciju u akademskoj 2014/2015. godini i to:
  • 2 (dve) specijalizacije iz opšte medicine
  • 1 (jedna) specijalizacije iz ginekologije i akušerstva
  • 1 (jedna) specijalizacija iz pedijatrije
  • 1 (jedna) specijalizacija iz dečije i preventivne stomatologije

Pravo učešća na konkursu imaju svi doktori medicine/ doktori stomatologije, zaposleni u Domu zdravlja "Voždovac" na neodređeno vreme, koji su završili Medicinski fakultet/ Stomatološki fakultet, obavili pripravnički staž i položili stručni ispit.

Rok za prijavu na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli ustanove. Prijave sa pratećom dokumentacijom dostaviti u pisarnici (arhiva) Doma zdravlja "Voždovac", Ustanička 16 sa naznakom "za konkurs - specijalizacije".

Po završenom konkursu, u roku od 7 (sedam) dana, direktor će doneti odluku o upućivanju doktora medicine/ doktora stomatologije na stručno usavršavanje prema kriterijumima iz člana 8. Pravilnika o stručnom usavršavanju i specijalizaciji.

Za sve bliže informacije obratiti se pomoćniku direktora za stručni rad na telefon 011/ 30 80 506 ili lično kontaktrati na adresi Ustanička 16, Beograd.

 
Sačuvajmo reproduktivno zdravlje - druga radionica
sreda, 15. oktobar 2014. 12:24
Dana 22. oktobra 2014. godine od 8 do 13 časova, u prostorijama Savetovališta za mlade Doma zdravlja "Voždovac" - Ogranak Šumice održaće se seminar na temu:

"SAČUVAJMO REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE"

Seminar se održava u formi interaktivnih kreativnih radionica i na prihvatljiv način obrađuje različite teme iz ove oblasti (pubertet i adolescencija, zdravi stilovi života, rizično ponašanje, planiranje porodice, polno prenosive infekcije, zaštita od neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija, ...).


Učesnici su učenici II razreda srednjih škola sa teritorije opštine Voždovac (VIII Beogradska gimnazija, TOC, XII Beogradska gimnazija, II Ekonomska škola, Škola za negu lepote, Geološka škola).

Seminar vode edukovani timovi pedijatar - medicinska sestra i ginekolog - medicinska sestra.

Pedijatrijski tim:
  • dr Branislava Kovač
  • MS Žanka Jevremović
Ginekološki tim:
  • Prim. dr Jadranka Šišović
  • MS Jelena Dubaić

Po završetku seminara učesnici dobijaju sertifikate o završenoj edukaciji.

 

 


Strana 1 od 35